O Przedszkolu

O NasNasze przedszkole jest czynne od września do końca czerwca (w lipcu i sierpniu można zapisać dziecko do przedszkola dyżurującego).

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30


O NasNasze Przedszkole istnieje od 1991 r. Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Północ. Mieści się w wolno stojącym , dużym, jednopiętrowym budynku. Wokół przedszkola znajduje się duży teren zieleni. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zajęć zabaw ruchowych.


O NasW przedszkolu funkcjonuje 6 grup wiekowych, do których uczęszczają dzieci 3,4,5, i 6 letnie. Nasze sale są piękne i kolorowe, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i zainteresowań np. badawczy, przyrodniczy, czytelniczy, zabaw konstrukcyjnych itp.

Dysponujemy również wyśmienitą bazą dydaktyczną –komputery, przyjazną obsługą i dobrą kuchnią.

W takich warunkach dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, poznają nowych przyjaciół. Atmosfera przedszkola sprzyja wyzwalaniu w dzieciach aktywności poznawczej i badawczej.

O NasPrzedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku, co na co dzień potwierdzają rodzice oraz szerokie zainteresowanie towarzyszące zapisom i rekrutacji. Dzieci bardzo lubią przedszkole, chętnie do niego przychodzą i z żalem opuszczają jego progi.


W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko –jego dobro!

Mocne strony przedszkola

 • Atrakcyjne oferty edukacyjne,
 • Autorskie programy pracy,
 • Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek,
 • Udział w konkursach i festiwalach,
 • Organizacja akcji na rzecz dzieci oraz aukcji na rzecz przedszkola,
 • Wysoki poziom pracy,
 • Kąciki zainteresowań,
 • Atmosfera i klimat przedszkola,
 • Wyposażenie przedszkola,
 • Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli,
 • Dokumentowanie osiągnięć,
 • Estetyka,
 • Współpraca ze środowiskiem,
 • Zadowolenie rodziców,
 • Promocja przedszkola.

Priorytety wychowawcze

 • dobro dziecka,
 • uśmiech i zadowolenie dziecka,
 • przyjaźń między dzieckiem a wychowawcą.

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2016/2017

23.02 - 29.02.2016r - Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu ( dla dzieci      chodzących)

01.03 - 14.03.2016r. - Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

14.03 - 31.03.2016r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

31.03.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

01.04 - 06.04.2016r. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Rekrutacja 2016/2017

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywał się elektronicznie za pomocą strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki.

            Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca będzie polegała na tym,że rodzic po zalogowaniu się na stronie internetowej otrzyma login i hasło. Wypełni wniosek zgłoszenia w formie elektronicznej oraz złoży dokument w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 będzie można:

1)      wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru

2)      otrzyma w przedszkolu lub szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru

3)      wydrukować z portalu, wypełnić i złożyć w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru

            Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w naborze.

            W roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano oddziały w:

–        Przedszkolu Specjalnym nr 9 w Suwałkach przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

–        Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach

–        Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach

–        Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

Planowana organizacja oddziałów w  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Przedszkole nr 1 ul. Buczka 41 – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 2 ul. Waryńskiego 29 - oddziały całodzienne

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. Korczaka 4 a – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Skłodowskiej 7  - oddziały całodzienne

Przedszkole nr 5 z Odziałem Integracyjnym ul. Witosa 4 – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 6 ul. Kowalskiego 19 – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 7 ul. Andersa 10 – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Putry 4 B – oddziały całodzienne

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej ul. Nowomiejska 18 – oddziały całodzienne

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks.Kazimierza Aleksandra Hamerszmita ul. W. Polskiego 13 – oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz ul. Sejneńska 12 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego ul. Hamerszita 11 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Zespół Szkół nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szpitalna 66 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Zespół Szkół nr 7 ul. Minkiewicza 50 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej ul. Kościuszki 126 -oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Zespół Szkół nr 9 ul. Klonowa 51 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie

Zespół Szkół nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich ul. Antoniewicza 5 - oddziały czynne do 7 godzin dziennie