O Przedszkolu

O NasNasze przedszkole jest czynne od września do końca czerwca (w lipcu i sierpniu można zapisać dziecko do przedszkola dyżurującego).

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30


O NasNasze Przedszkole istnieje od 1991 r. Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Północ. Mieści się w wolno stojącym , dużym, jednopiętrowym budynku. Wokół przedszkola znajduje się duży teren zieleni. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zajęć zabaw ruchowych.


O NasW przedszkolu funkcjonuje 5 grup wiekowych, do których uczęszczają dzieci 3,4,5, i 6 letnie. Nasze sale są piękne i kolorowe, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i zainteresowań np. badawczy, przyrodniczy, czytelniczy, zabaw konstrukcyjnych itp.

Posiadamy też „bogatą” salę gimnastyczną, w której odbywają się różnorodne zajęcia ruchowo-rytmiczne. Dysponujemy również wyśmienitą bazą dydaktyczną –komputery, przyjazną obsługę i dobrą kuchnią.

W takich warunkach dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, poznają nowych przyjaciół. Atmosfera przedszkola sprzyja wyzwalaniu w dzieciach aktywności poznawczej i badawczej.

O NasPrzedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku, co na co dzień potwierdzają rodzice oraz szerokie zainteresowanie towarzyszące zapisom i rekrutacji. Dzieci bardzo lubią przedszkole, chętnie do niego przychodzą i z żalem opuszczają jego progi.


W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko –jego dobro!

Mocne strony przedszkola

 • Atrakcyjne oferty edukacyjne,
 • Autorskie programy pracy,
 • Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek,
 • Udział w konkursach i festiwalach,
 • Organizacja akcji na rzecz dzieci oraz aukcji na rzecz przedszkola,
 • Wysoki poziom pracy,
 • Kąciki zainteresowań,
 • Atmosfera i klimat przedszkola,
 • Wyposażenie przedszkola,
 • Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli,
 • Dokumentowanie osiągnięć,
 • Estetyka,
 • Współpraca ze środowiskiem,
 • Zadowolenie rodziców,
 • Promocja przedszkola.

Priorytety wychowawcze

 • dobro dziecka,
 • uśmiech i zadowolenie dziecka,
 • przyjaźń między dzieckiem a wychowawcą.

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2016/2017

23.02 - 29.02.2016r - Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu ( dla dzieci      chodzących)

01.03 - 14.03.2016r. - Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

14.03 - 31.03.2016r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

31.03.2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

01.04 - 06.04.2016r. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Quiz Wiedzy Przedszkolnej

 

 

 

Quiz Wiedzy Przedszkolnej w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach

17.02.2016r. godz.9.30

Quiz wiedzy organizowany przez Przedszkole nr 6 dla dzieci 5 - letnich uczęszczających do suwalskich Przedszkoli. W quizie przewidziane są liczne konkursy, zabawy, zagadki, związane z literaturą dziecięcą. Dla wszystkich uczestników przewidziane są niespodzianki.