Innowacyjne metody pracy z dziećmi

Innowacyjne metody pracyW pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystujemy ponadto:

  • metody pedagogiki zabawy,
  • metodę naturalnej nauki języka,
  • glottodydaktykę Bronisława Rocławskiego,
  • edukację matematyczną E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona,
  • twórczą gimnastykę Orffa i Labana oraz Kniessów,
  • muzykoterapię,
  • bajkoterapię.